ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Level 3 εστιάζει στις συμβουλευτικές δεξιότητες και στο έργο των επαγγελματιών συμβούλων του συστήματος Bach. Ως εκ τούτου, αφορά τα άτομα που επιθυμούν να εργαστούν επαγγελματικά με το σύστημα.

Το Level 3 είναι διαθέσιμο και σε μη-επαγγελματίες που σκοπεύουν να ενταχθούν στο Διεθνή Σύλλογο Συμβούλων του Ιδρύματος Bach ή που επιθυμούν να βελτιώσουν τις συμβουλευτικές τους δεξιότητες.

Πρόκειται για ένα 4ήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που ακολουθείται από περίοδο προσωπικής άσκησης υπό επιτήρηση και εστιάζει σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων τριών εις βάθος μελετών περίπτωσης.

Αποτελεί το μόνο επίπεδο με γραπτές εξετάσεις, καθώς επίσης περιλαμβάνει περίοδο μελέτης και παράδοσης γραπτών εργασιών.

Έχει ως προαπαιτούμενα οποιαδήποτε πιστοποιημένα Level 1 & Level 2 προγράμματα.